Firma AGRO KORT świadczy usługi w branży rolnej, spożywczej oraz tekstylnej.

Sprawdź naszą ofertę

Przyśpiesz swój postęp

INTEGROWANA PRODUKCJA

Dobrowolny system gospodarowania, który ma na celu wytworzenie najwyższej jakości produktów i artykułów spożywczych odpowiednich dla zdrowia konsumenta

Learn More  

ZGŁOSZENIE DO SYSTEMU INTEGROWANEJ PRODUKCJI

ZGŁOSZENIE DO SYSTEMU INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Learn More  

GLOBAL G.A.P.

Dobrowolny, międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności nieprzetworzonej adresowany do producentów rolnych.

Learn More  

GRASP

Ocena ryzyka dotycząca praktyk społecznych stanowiąca dodatek do standardu GLOBALG.A.P.

Learn More  

GLOBALG.A.P CHAIN OF CUSTODY

System stanowiący dodatek do standardu GLOBALG.A.P. Opiera się on na wdrożeniu praktyk które umożliwiają segregacje oraz pełną identyfikacje produktów objętych zakresem certyfikacji. Kontakt w sprawie wdrożeń: kontakt@dsc-agro.pl tel.: 726 908 524

Learn More  

FSA

Dobrowolny program weryfikacyjny opracowany przez Sustainable Agriculture Initiative – SAI (Inicjatywa na Rzecz Zrównoważonego Rolnictwa). Standard ten jest narzędziem do angażowania, oceny i ulepszania praktyk zrównoważonego rozwoju na poziomie gospodarstwa rolnego

Learn More  

BRCGS FOOD

Dobrowolny system wymagany przez sieci handlowe stanowiący zbiór zaleceń, wytycznych oraz wskazówek dla firm działających w sektorze spożywczym.

HACCP

System analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli obowiązkowy dla każdego podmiotu działającego na rynku spożywczym

INSPEKCJE Z ZAKRESU ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO

Produkcja żywności przy zastosowaniu naturalnych substancji i procesów.

Learn More  

RDS (Responsible Down Standard)

RDS- Standard dedykowany dla przedsiębiorstw które korzystają z surowców pochodzenia zwierzęcego takich jak pióra, puch, skóra, wełna, kaszmir. Certyfikat RDS zapewnia, że puch i pierze pochodzą od gęsi i kaczek , które są utrzymywane wedle najlepszych praktyk hodowlanych. Zwierzęta żyją wolne od strachu, bólu. A sam puch i pierze jest pozyskiwane dopiero po uboju.

Badania laboratoryjne owoców i warzyw -oznaczanie pozostałości pestycydów

Learn More  

AUDYTY DOSTAWCÓW

Audyty dostawców wedle wewnętrznych standardów klientów

SZKOLENIA

Szkolenia z ISO 9001, HACCP, Szkolenia BHP online, BRC Food, GLOBALG.A.P., GRASP, FSA

SYSTEM HACCP ( System analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli)

SYSTEM HACCP ( System analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli)

SYSTEM HACCP ( System analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli)

Read More  
  • Choiny 55A, 21-065 Rybczewice