FSA

FARM SUSTAINABILITY ASSESSMENT   

  

  

     Standard FSA został opracowany przez Platformę SAI , która jest jedną z głównych globalnych inicjatyw łańcucha dostaw żywności i napojów na rzecz zrównoważonego rolnictwa. 

     ,,Ocena zrównoważonego rozwoju gospodarstwa (FSA) umożliwia firmom z branży spożywczej ocenę, poprawę i weryfikację zrównoważonego rozwoju w gospodarstwach w ich łańcuchach dostaw. Zbudowany wokół prostego zestawu pytań do rolników, FSA standaryzuje ocenę gospodarstwa. Odpowiedni dla wszystkich upraw rolnych we wszystkich lokalizacjach, niezależnie od wielkości gospodarstwa. FSA można łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb i warunków lokalnych, jednocześnie dostosowując się do oczekiwań rynku globalnego. Członkowie branży spożywczej, rolnicy i właściciele programów zrównoważonego rozwoju którzy przyjęli FSA, korzystają z ogólnobranżowego podejścia do prowadzenia zrównoważonych gospodarstw."

( źródło https://saiplatform.org/)


Standard FSA podlega pod weryfikację niezależnych jednostek certyfikujących. 

Firmy branży spożywczej oraz producenci indywidualni mogą ubiegać się o wydanie Listu Poświadczającego ( Letter of Attestation) w różnych opcjach weryfikacji , wymienionych poniżej:

1. Samoocena FSA

*przeznaczona dla indywidualnych rolników którzy chcą wykazać poziom wydajności swojego gospodarstwa ( poziom brązowy, srebrny lub złoty). Właścicielem Letter of Attestation jest wtedy indywidualny podmiot.

* przeznaczona dla firm branży spożywczej gdzie konieczne jest utworzenie grupy dostawców podlegających pod proces weryfikacji ( grupa FMG) oraz wdrożenie założeń systemu Farm Management System  ( FMS ) w siedzibie zakładu.  Właścicielem Letter of Attestation jest wtedy firma -Koordynator grupy FMG. Indywidualny dostawca nie może posługiwać się uzyskanym  przez firmę poświadczeniem zgodności FSA.


2. Benchmarking

*opcja przeznaczona  zarówno dla rolników indywidualnych jak i dla firm spożywczych , które posiadają już wdrożone oraz certyfikowane standardy zapewnienia bezpieczeństwa/ jakości żywności, takie jak np. GLOBALG.A.P. Platforma SAI precyzyjnie określa jakie standardy spełniają założenia FSA na określonym poziomie wydajności. Opcja benchmarkingu daje możliwość składania oświadczeń o określonym poziomie wydajności FSA , bez konieczności przechodzenia audytu weryfikującego FSA. Jednakże składanie takowych oświadczeń podlega pod ścisłe wymagania opisane w Regulacjach Ogólnych FSA

3. Opcja Łączona ,, Hybrydowa"

* Ta opcja jest również przeznaczona zarówno dla rolników indywidualnych jak i dla firm spożywczych , które posiadają już wdrożone oraz certyfikowane standardy zapewnienia bezpieczeństwa/ jakości żywności. Jednakże podmioty te chcąc wykazać wydajność FSA na wyższym poziomie niż dają to certyfikowane w ich siedzibach standardy muszą :

 -przejść dodatkowy audyt weryfikacyjny na zgodności FSA.

- bądź przejść audyt łączony tak ja ma to miejsce w przypadku Standardu GLOBALG.A.P.,gdzie dodatkowe wymagania FSA są dodane do listy sprawdzającej


Wszelkie szczegółowe informacje odnośnie FSA można znaleźć na stronie SAI Platform oraz stronie GLOBALG.A.P.

https://saiplatform.org/

https://www.globalgap.org