INTEGROWANA PRODUKCJA

 

  

Integrowana Produkcja to system dedykowany indywidualnym producentom rolnym


Najważniejsze z wymogów  IP to:

1. Wypełnianie założeń metodyk Integrowanej Produkcji dla poszczególnych upraw. Są  one dostępne na  stronie http://piorin.gov.pl/ w zakładce ,,Integrowana Produkcja"  w tym:

* zachowanie  pełnej identyfikowalności surowców na każdym etapie wegetacji, procesu uprawy, zbioru, przygotowania do sprzedaży oraz wysyłki do klientów

* ocena progów szkodliwości podczas dokonywania decyzji o wykonaniu zabiegu chemicznego

* ograniczenie stosowania środków ochrony roślin poprzez stosowanie metod alternatywnych  w zwalczaniu chorób , szkodników oraz chwastów

* zapewnienie ochrony naturalnych ekosystemów występujących na terenie gospodarstwa

* stosowanie płodozmianu oraz prawidłowe wykonywanie zabiegów agrotechnicznych

2. Prowadzenie rejestrów w Notatniku Integrowanej Produkcji 

3. Przejście szkolenia z zakresu Integrowanej Produkcji , wraz z uzyskaniem stosownego zaświadczenia


Każdy podmiot chcący przystąpić do programu Integrowanej Produkcji musi zgłosić się do Jednostki Certyfikującej która posiada upoważnienie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa . Wykaz znajduje się na  stronie http://piorin.gov.pl/ w zakładce ,,Integrowana Produkcja". Zgłoszenia należy dosyłać w  2 nieprzekraczalnych terminach

1. Uprawy wieloletnie do 01 marca

2. Uprawy jednoroczne  max do 30 dni przed siewem/sadzeniem


Od 2023 roku system Integrowanej Produkcji został wpisany w Ekoschematy obowiązujące w PROW na lata 2023-2027. Oznacza to iż przystąpienie do certyfikacji Integrowanej Produkcji oraz uzyskanie certyfikatu dla danej uprawy będzie dawało możliwość ubiegania się o wyższe dopłaty bezpośrednie.

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania dopłat są określone w 

ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
z dnia 13 marca 2023 r.w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ekoschematy3